Webguru logo

Tältä sivulta löydät ansioluetteloni, portfolioni (henkilökohtainen) sekä joitain pitämiäni esitelmiä. Lisäksi diplomityöni ja pari artikkelia. 

Koulutus

Diplomi-insinöörin tutkinto

TEKNILLINEN KORKEAKOULU
2000-2007
Tietotekniikan osasto

Osaaminen

HTML/CSS

Html5, CSS3, Frameworkit: Bootstrap, Foundation, Tailwind CSS

PHP

Frameworkit: Yii framework, Laravel, CodeIgniter, Symfony, Flourish, Slim

Javascript / Node.js

Node.js, Express, jQuery, Frameworkit: Meteor, Frontend-kirjastot: Vue.js, React, WebGL: Three.js

Java / muut ohjelmointikielet

Java SE, Java ME, Java EE, C/C++, Python (perusteet), Ruby (perusteet)

Tietokannat

MySQL, PostgreSQL+PostGIS, MongoDB, SQL Server

Testaus

Työkalut: PhpUnit, JUnit, Selenium, TestingBot

Palvelimet / DevOps

Linux (Debian/Ubuntu/CentOS), skriptaus, virtuaalipalvelimet, Docker, Nginx, Apache, Tomcat, Plesk, C Panel, SSH, Git, GitHub, Bitbucket, CI/CD

Pilvipalvelualustat

Linode/Akamai, Amazon Web Services, Google Cloud

Integroinnit/SOA

Zapier, XML/Schema, Web Services, WSDL, BPEL, XSLT

GIS

Palvelimet: Geoserver, PostGIS, Frameworkit: OpenLayers, Leaflet

Sisällönhallintajärjestelmät

WordPress, Drupal, Joomla, e107, Frog CMS

UI/käytettävyyssuunnittelu

Työkalut: Figma, Sketch

Kuvankäsittely

Photoshop, Illustrator, GIMP

Projektinhallinta

Softat: Git, Trac, Jira, Microsoft Project

Single Sign-on -järjestelmät 

SAML 2.0, SimpleSAMLphp SSO

Työhistoria

Web-kehittäjä/käyttöliittymäsuunnittelija

ZENNIZ OY
2014 – 2015
Kehitteillä olevan tenniksen tracker-järjestelmän kenttätietokoneen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus. Myös my.zenniz.com pilvipalvelun toteutus, johon tallentuu kaikki pelinaikainen data ja jossa pelaajat voivat pelin jälkeen analysoida omia pelisuorituksiaan.

Web-kehittäjä, palvelusuunnittelija

ITE WIKI OY
2013 – 2024
Ite wiki on Suomen suurin IT-alan hakemistopalvelu ja verkkomedia, josta löytyy tiedot lähes kaikista Suomen IT-alan yrityksistä. Yritykset voivat palvelussa julkaista referenssejä, rekryilmoituksia, tapahtumia ja tehdä bloggauksia. Ite wiki on varsin laaja ja suosittu palvelu. Tämä on kokonaan minun toteuttama ja ylläpitämä palvelu.

Web-kehittäjä, palvelusuunnittelija

CGI
2008 – 2012
Suomalaisten joukkoliikenteen toimijoiden verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien kehitystyöt osana Intelligent Transport Systems -tiimiä. Olen ollut mukana toteuttamassa monia joukkoliikenteen verkkopalveluita, joita moni suomalainen käyttää päivittäin.

Tutkimusapulainen

TEKNILLINEN KORKEAKOULU / HIIT
2007 – 2008
Tutkimustyötä liiketoimintaprosessien mallintamisesta ja automatisoinnista yrityksissä (diplomityö)

Harjoittelija

COMARCH (PUOLA)
2006
Työharjoittelu Krakovassa (IAESTE), osallistuminen projektiin jossa tutkittiin BPM/SOA/Web Services/BPEL -teknologioiden käyttöönottoa yrityksen järjestelmäintegraatio projekteissa.

Harjoittelija

SETEC
2005
Yrityksen kehitteillä olevan Smart Card sirujen käyttöjärjestelmän komponenttien ohjelmointia C-kielellä (sulautetut järjestelmät).

Harjoittelija

SKANSKA
2004-2005
Harjoittelijana tietohallinnossa, yrityksen intranetin kehittäminen (.NET -ohjelmointia) + työskentely it-tukihenkilönä.

Muut työpaikat (asiakaspalvelu)

SCANDIC HOTELS, HILTON HOTELS, SONERA, ABB, TALIN TENNISKESKUS
1998-2005
Olen työskennellyt myös mm. monen hotellin vastaanotossa, Soneran asiakaspalvelussa, tenniskeskuksen kassanhoitajana, lomakekäsittelijänä ABB:lla.

WWW-projektit

Zenniz-järjestelmän käyttöliittymä, 2014-

ite wiki

Zenniz on uudentyyppinen tracker-järjestelmä tennishalleihin, joka mahdollistaa pallon liikkeiden seuraamisen ja pelin analysoinnin. Järjestelmä koostuu kentälle asennettavista antureista sekä kosketusnäytöllisestä tietokoneesta. Järjestelmällä voidaan mitata lyöntien nopeuksia ja kerätä monipuolisesti dataa pelaajien pelistä. Järjestelmä on suunnattu niin harrastajille, huippupelaajille kuin valmentajillekin. Suunnitelin ja toteutin kenttätietokoneen käyttöliittymän sekä siihen liittyvän nettipalvelun.

http://www.zenniz.com

HSL Reittiopas uudistus, 2012

reittiopas

Olin uudistamassa Reittioppaan käyttöliittymää ollessani työsuhteessa Logicalla (nyk. CGI). Reittioppaan käyttöliittymä uudistettiin vuonna 2012 osana HSL:n verkkopalveluiden konseptiuudistusta. Tein ison osan uudistuksesta, lisäksi koordinoin muita kehittäjiä. HSL:n reittiopas on yksi Suomen suosituimmista nettipalveluista ja Taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan Suomen toiseksi arvostetuin verkkobrändi (Googlen jälkeen). Reittiopasta käyttää parhaimmillaan jopa 150000 käyttäjää päivässä.

http://www.reittiopas.fi

Fillaristit.fi, 2011-2012

fillaristit

Fillaristit on Liikenneviraston ja kolmen kaupungin rahoittama kokeellinen sosiaalisen median palvelu pyöräilijöille. Palvelun avulla pyöräilijät voivat verkottua keskenään ja jakaa kiinnostavia paikkoja, reittejä, kuvia ym. Palvelun tavoitteena on ollut lisätä pyöräilijöiden yhteisöllisyyttä ja sitä kautta pyöräilyn suosiota. Tein tämän palvelun ollessani työsuhteessa Logicalla. Nykyään palvelu on kokonaan omistuksessani ja kehittelen sitä harrastusmielessä.

http://www.fillaristit.fi

Oma Reittiopas + HSL kertakirjautuminen, 2011-2012

fillaristit

Oma Reittiopas on HSL:n nettipalveluiden käyttämä yhteinen kirjautumispalvelu, jonka toteutin ollessani työsuhteessa Logicalla.  Rekisteröitymällä palveluun käyttäjät voivat tallentaa omia matkustustottumuksiaan kuten suosikkireittejä, -linjoja ja -pysäkkejä, jonka jälkeen näille voidaan näyttää henkilökohtaista matkustajainformaatiota eri palveluissa. Oma reittioppaaseen sisältyy kertakirjautumisjärjestelmä (Single Sign-on), joka mahdollistaa käyttäjien pysymisen kirjautuneena siirtyessään palveluiden välillä. Kertakirjautumisjärjestelmä käyttää SAML-protokollaa.

https://oma.reittiopas.fi

Tampereen joukkoliikenteen linjakartta, 2012

tampere linjakartta

Tampereen sähköinen linjakartta auttaa käyttäjiä löytämään bussireittejä kaupungin ja lähikuntien alueella sekä selaamaan bussien aikataulutietoja. Palvelun toteutuksessa on hyödynnetty runsaasti AJAX-tekniikoita. Tein tämän palvelun ollessani työsuhteessa Logicalla.

http://linjakartta.tampere.fi

Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikapalvelu Lissu, 2011

lissu

Lissu liikenteenseuranta on Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikatietopalvelu. Palvelun avulla joukkoliikenteen käyttäjien on mahdollista tutkia bussien sijainteja kartalla sekä hakea  saapumiaikaennusteita pysäkeille. Lissu kuuluu osaksi suurempaa IJ2010-hanketta, jossa Logica toimitti Tampereen kaupungille reaaliaikaisen matkustaja- ja liikennevaloetuusjärjestelmän. Hankeen arvo on sen elinkaaren aikana noin 6 miljoonaa euroa. Reealiaikajärjestelmän tiedoista hyötyy päivittäin tuhannet joukkoliikenteen käyttäjät. Olen suunnitellut palveluun myös virtuaalimonitoriliittymän, jota voi käyttää asemien isoilla näyttötauluilla.

http://lissu.tampere.fi

Reittiopas kehittäjärajapinta, 2011

lissu

HSL tilasi Logicalta vuonna 2011 Reittioppaan avoimen kehittäjärajapinnan suunnittelun ja toteutuksen. Työssä päivitettiin vanha kehittäjärajapinta uuteen versioon, joka edesauttoi uudenlaisten sovellusten kehittämistä reittioppaan tarjoamien tietojen avulla. HSL sai APIsta MikroPC -lehdeltä vuoden tietotekniikkailmiö -palkinnon. Reittiopas APIa käyttää n. 600 kehittäjää ja sen päälle on syntynyt runsaasti mm. mobiilisovelluksia. Olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä rajapintaa.

http://developer.reittiopas.fi

Tampereen joukkoliikenteen pysäkkiaikataulut, 2011

tre_pysakkiaikataulu

Tampereen kaupunki tilasi Logicalta 2011 paperisten aikataulujen tulostuspalvelun. Työhön  kuului uusien (moniväristen) aikataulupohjien suunnittelu sekä tulostuspalvelu, jolla aikatauluja voidaan tulostaa jakolistoiksi (ja jaettavaksi pysäkkikatoksiin). Tampereella on n. 1000 bussipysäkkiä. Vastasin Logicalla tästä projektista ja suunnittelin palvelun. Paperiaikatauluja voi ladata myös Tampereen aikataulusivujen kautta PDF-muodossa.

Tampereen joukkoliikenteen aikataulusivut, 2010

tre_aikataulut

Tampereen kaupunki tilasi Logicalta 2010 uudet joukkoliikenteen aikataulusivut. Vastasin tästä projektista Logicalla. Sivujen kautta matkustajat voivat hakea Tampereen alueen bussien linja- ja pysäkkiaikatauluja. Sivuilla voi myös mm. hakea pysäkkejä kartalta sekä tulostaa aikatauluja PDF-muotoon. Sivustoon kuuluu lisäksi mobiiliversio sekä oma datanlataaja. Aikataulusivuja käyttää Tampereella n. 10000 matkustajaa päivässä.

http://aikataulut.tampere.fi

Jyväskylän liikenteen bussien reaaliaikaseurantatyökalu, 2009

jkl_bussimonitori

Työssä suunniteltiin ja toteutettiin Jyväskylän liikenteelle karttapohjainen työkalun, jonka avulla ajomestareiden on mahdollista seurata bussien liikkumista kartalla sekä niiden pysymistä aikataulussa. Työkalu integroituu Jyväskylän kaupungin reaaliaikaiseen informaatio- ja näyttöjenohjausjärjestelmään. Ajomestarit hyödyntävät työkalua myös kuljettajien koulutuksessa. Toteutin tämän palvelun Jyväskylän kaupungille ollessani työsuhteessa Logicalla.

HSL Reittioppaan käyttöliittymäpäivitys, 2008

reittiopas

Tässä työssä päivitettiin Reittioppaan käyttöliittymä HSL:n toimittamien konseptikuvien mukaisesti. Käyttöliittymässä siirryttiin hyödyntämään ajax-tekniikoita sekä karttamoottori vaihdettiin avoimen lähdekoodin OpenLayersiin. Olin mukana toteuttamassa uudistusta osana kehitystiimiä.

http://www.reittiopas.fi

Teekkaritennis nettisivut, 2003

tete

Tein Teekkaritennikselle itsepäivitettävät kotisivut opiskeluaikoinani. Sivut tehtiin Joomla-sisällönhallintajärjestelmän päälle. Toteutin Joomlan päälle joitain omia lisäosia kuten tapahtumakalenterin, uutiskirjeiden tilaustoiminnot ym.

http://www.tete.fi

Buusti.net, 2002

buusti

Yritykseni (aik. nimeltään Buusti.net) aikaisemmat sivut olivat melko yksinkertainen php-sivusto. Sivustoon kuului kuului lahjatavarakauppa, jonka kautta myin lahjatavaroita kuten paitoja, kuppeja, kyniä (asiakkaan omilla painatuksilla).

http://www.buusti.net

Kirjalliset tuotokset

Kansallisen ennusterajapinnan määrittely, LVM, 2010

Tein Logicalla kansallisen määrittelyn joukkoliikenteen reaaliaikajärjestelmien ennusteaikarajapinnoista. Määrittely ottaa kantaa millä tavalla kannattaa toteuttaa rajapintoja taustajärjestelmiin, jotka toimittavat reaaliaikatietoja pysäkkinäytöille ja liikennevälineiden sisänäytöille. Määrittelyn tavoite oli parantaa eri toimittajien järjestelmien ja laitteiden yhteensopivuutta. Työn tilaajana toimi Liikenne- ja Viestintäministeriö. http://www.kalkati.net/content/ltk/data/JulkinenLM/Joukkoliikenteen_ke/ennusterajapinta-tekninenmaarittely-v1.0.pdf

Diplomityö: Business Process Management – State of the art  Technologies, TKK, 2008

Diplomityössäni tutkin liiketoimintaprosessien mallinnusta, määrittelyä ja automatisointia moderneilla tietoteknisillä välineillä sekä näihin liittyviä teknologioita (SOA, Web Services, BPM, BPEL, BPMN, EAI). Tein diplomityöni ollessani työsuhteessa Teknillisen Korkeakoulun HIIT:n (Helsinki Institute of Information Technology) laitoksella. http://www.webguru.fi/wp-content/files/bpm-state_of_the_art_technologies.pdf

SOA/BPEL-esitelmä, Comarch, 2006

Pitämäni esitelmä työharjoitteluni päätteksi Comarchilla, Puolassa. Esitelmä käsittelee palveluarkkitehtuureja, web-palveluita (Web Services) ja web-palveluiden orkesterointia BPEL-ohjelmointikielellä. Tutkin näiden teknologioiden käyttömahdollisuutta yrityksessä. http://www.webguru.fi/wp-content/files/bpel_research.pdf

Verkko-oppimisympäristöt, TKK, 2006

Tekemäni tutkimus verkko-oppimisympäristöistä TKK:n viestintätekniikan harjoitustyöt -kurssilla. http://www.webguru.fi/wp-content/files/verkko-oppimisymparistot.pdf

Sisällönhallintajärjestelmät, TKK, 2006

Tekemäni tutkimus www-pohjaisista open source -sisällönhallintajärjestelmistä TKK:n viestintätekniikan harjoitustyöt -kurssilla. http://www.webguru.fi/wp-content/files/sisallonhallintajarjestelmat.pdf