Webguru logo
Suomalaiselle yritykselle toteutettu tietojärjestelmä, jonka avulla pystyy seuraamaan paikannuslaitteiden liikkeitä, näyttämään niiden tuottamaa dataa sekä hallitsemaan niitä. Järjestelmäss…
Zenniz on uudentyyppinen tracker-järjestelmä tennikseen, jolla voidaan kerätä pelaajista monipuolista dataa pelin aikana. Järjestelmä koostuu kentälle asennettavasta anturijärjestelmästä,  …
MyZenniz on Zenniz-järjestelmän pilvipalvelu, johon pelinaikainen data tallentuu (tenniksestä) ja jossa pelaajat voivat tutkia jälkikäteen pelisuorituksiaan. Datasta muodostetaan monipuolisia til…