Minkälaiset on hyvät nettisivut?

Tietokone, raketti ja laukaisunappi
02syys, 2019

Tässä artikkelissa on kerrottu minkälaiset on mielestämme hyvät nettisivut yritykselle – miten erotut kilpailijoista eduksesi, houkuttelet uusia asiakkaita ja teet vaikutuksen verkossa.

Hyvät sivut löytyvät helposti

Hyvät nettisivut ovat ennen kaikkea sellaiset, jotka löytyvät helposti. Valtaosa kaikkien sivustojen kävijöistä tulee nykyään hakukoneista, joten on tärkeää että sivustosi on alusta pitäen suunniteltu sellaisiksi, että hakukoneet löytävät ne tärkeillä hakusanoilla. Hyvin tehty hakukoneoptimointi on yksi tärkeimmistä asioista onnistuneiden verkkosivujen taustalla.

Antaa hyvän ensivaikutelman

Sivuston on hyvä antaa laadukas ensivaikutelma tai muuten sivuilla vierailija karkaa nopeasti takaisin mistä oli tullutkin. Yleisesti puhutaan usein 9 sekunnin säännöstä, joka tarkoittaa että mikäli sivusto ei 9 sekunnissa herätä kävijän kiinnostusta tai tue tämän tarpeita, poistuu kävijä sivustolta.

Hyvä ensivaikutelma luodaan ennen kaikkea laadukkaalla visuaalisuudella ja sillä että kävijä löytää nopeasti etsimänsä ja pääsee tekemään ne asiat joita hän tuli tekemään. Koska käynti nettisivuillasi voi olla kävijän, eli potentiaalisen asiakkaasi, ainoa kosketus yritykseesi, on tärkeää luoda tälle positiivinen mielikuva yrityksestäsi ja pyrkiä erottumaan jollain tavalla kilpailijoista, jonka sivuilla tämä myös todennäköisesti käy.

Toimiva ulkoasu

Hyvä ulkoasu on mielestämme sellainen, joka hyvän ensivaikutelman lisäksi antaa uskottavan ja ammattimaisen kuvan yrityksestäsi. Hyvän ulkoasun tulisi myös kuvastaa yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluita. Esim. kun asianajotoimiston sivut kannattaa näyttää hillityiltä korostamaan luottamusta, voi mainostoimiston sivut näyttää värikkäiltä ja omaperäisiltä korostamaan luovuutta.

Ulkoasusta voidaan olla montaa mieltä, mutta mielestämme tavallinen asiallinen ja tarkoituksenmukainen ulkoasu yleensä riittää varsin pitkälle. Itse sisältö on loppujen lopuksi tärkeintä, ei niinkään graafinen kikkailu. Mainostoimistojen AD:t voivat kyllä suunnitella huippuluovan näköisiä ulkoasuja, mutta tämä ei välttämättä tarkoita että ihmiset ostaisi sen enempää yrityksesi tuotteita. Nykyajan nettisivujen sekamelskassa ihmiset arvostavat useimmiten selkeyttä, toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Esittelee yrityksen palvelut, osaamisen ja ihmiset

Hyvä sivusto esitelee yrityksen tuotteet ja palvelut kattavasti niin, että kävijä saa näistä varmasti kattavat tiedot ilman, että tämän tarvitsee kysyä näistä erikseen lisätietoa. Hyvät sivut kertoo myös minkälaista osaamista yrityksessä on ja ketkä ovat yrityksen avainhenkilöitä. Tärkeää on myös kertoa missä kaupungissa tai alueella yritys toimii.

Yrityksen avainhenkilöt kannattaa esitellä kuvien kanssa, koska tällöin ihmiset tietävät paremmin kenen kanssa asioivat ja ottavat suuremmalla todennäköisyydellä yhteyttä. On valitettavan yleistä vielä nykypäivänäkin, että yritykset esiintyvät verkossa kasvottomina eli yrityken ihmisistä ei ole lainkaan kuvia.

Sivustolla on looginen rakenne

Miellyttävä käyttökokemus syntyy siitä, että kävijä löytää etsimänsä ja pääsee helposti tekemään ne asiat, joita tuli tekemään. Tästä syystä sivuilla on syytä olla selkeä sivuhierarkia, jossa sivusto on jaettu helposti ymmärrettäviin osioihin, ja joiden välillä käyttäjän on helppo liikkua.

Sivuilla liikkumista varten on syytä olla selkeät navigointivalikot ja etenkin isommilla sivuilla kannattaa käyttää aina myös murupolkuja. Murupolkut helpottavat käyttäjää ymmärtämään missä osiossa/sivulla tämä on sivustolla milläkin hetkellä. Yksittäisillä sivuilla käyttäjän elämää voi helpottaa tarjoamalla tälle nappeja ja linkkejä niille muille sivuille, jotka mahdollisesti kiinnostavat tätä.

Hyvä ohjesääntö sivurakenteen ja navigoinnin suunniteluun on, että miltä tahansa sivulta sivustolla pitäisi päästä mille tahansa toiselle sivulle maksimissaan kolmella klikkauksella.

Looginen sivurakenne auttaa myös hakurobotteja jäsentämään sivujen sisällön helpommin ja tämä voi näkyä parempina hakukonesijoituksina.

Jokaisella sivulla on selkeä tarkoitus

Hyvän sivuston kaikilla sivuilla tulisi olla joku selkeä tarkoitus (päämäärä) ja ohjata kävijää siihen suuntaan, mihin tämän halutaan päätyvän. Esimerkiksi tuotesivulla, joka esittelee yrityksen tuotetta, sivun tarkoitus pitäisi olla kävijän vakuuttaminen tuotteen hyvyydestä ja ohjata tämä sen jälkeen ostamaan tuote. Palvelusivulla päämärä voi olla saada käyttäjä ottamaan yhteyttä. Sivun muita tarkoituksia voi olla informaation, uutisen tai viihdesisällön tarjoaminen tai rekisteröityminen palveluun.

Sivuilla on tuoretta sisältöä

Netti on täynnä vanhentuneita sivuja, palveluita ja yrityksiä, ja juuri mikään ei karkoita paremmin potentiaalisia asiakkaita kuin sivut, jotka näyttävät siltä kuin niitä ei ole päivitetty aikoihin. Kannattaa siis pitää huoli, ettei sivuillasi, tai ainakaan etusivulla, ole näkyvissä vanhentunutta tietoa, vanhoja uutisia, vanhoja tapahtumia tai vanhoja päivämääriä.

Blogi on useimmiten paras tapa pitää sivusto tuoreena. Blogiin kannattaa tuottaa uusia artikkeleita mahdollisimman usein, vähintään muutaman kerran vuodessa, mutta mielellään paljon useammin. Blogiartikkelit on yksi parhaista tavoista nostaa sivuston hakukonesijoituksia, sillä Google arvottaa tuoreen sisällön nettisivuilla erittäin korkealle. Tämä on helppo todeta tutkimalla Googlen hakutuloksia, joiden kärjestä löytyy yleensä sivustoja, joiden sivuilla on runsaasti tuoretta sisältöä. Blogi on erittäin käyttökelpoinen myös sisältömarkkinoinnissa eli hakusanaoptimoitujen artikkelien tuottamisessa, jolla saadaan lisää kävijöitä Googlesta.

Sisällön tuottamiseen blogiin kannattaa useimmiten luoda joku selkeä strategia. Hyvä sisältöstrategia voi olla esim. että sovitaan vuoden alussa, että yrityksen blogiin kirjoittaa uuden artikkelin joku työntekijä aina jossain kuussa.

Sivujen tekstit ovat hyvin jäsennettyjä ja selkeitä lukea

Ihmiset lukevat nettisivuja hyvin nopeasti, joten on tärkeää että informaatio sivuilla on mahdollisimman helposti luettavaa ja sisäistettävää. Tekstit sivuilla kannattaa aina organisoida käyttämällä otsikoita ja väliotsikoita (h1,h2,h3 ..). Lisäksi kannattaa välttää ylipitkiä kappaleita ja lauseita, monimutkaisia ilmaisuja ja käyttäjälle vaikeita sanoja. Listat ja taulukot ovat usein myös hyviä apuvälineitä tiedon jäsentämiseen.

Kirjalliseen ilmaisuun ja tekstin laadukkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Jos teksti on laadukaasti kirjoitettu, se saa yleensä kävijän lukemaan muutakin sisältöä sivuilla, kun taas heikkolaatuinen teksti helposti karkottaa kävijän. Tekstin tuottamiseen voi käyttää tarvittaessa copywriteriä.

On tärkeää myös pitää sivuilla huolta kirjoitusvirheistä ja rikkinäisistä linkeistä, koska ne aiheuttavat useimmiten hallaa laatuvaikutelmalle ja yrityksen uskottavuudelle.

Tekstin lisäksi myös kuvia ja grafiikkaa

Pitkät tekstit ovat useimmiten melko tylsiä lukea. Kuvat ja grafiikat tarjoavat visuaalista vaihtelevuutta ja rytmittävät lukemista. Kuvien ja grafiikoiden avulla käyttäjät myös usein ymmärtävät tekstin paremmin. Näitä kannattaa siis käyttää.

Infografiikoiksi sanotaan kuvia, jotka tiivistävät olennaisen sisällön sivulla helposti ymmärrettävään muotoon. Ne ovat myös usein hyödyllisiä.

Latautuu nopeasti

Kukaan ei pidä hitaasti latautuvista nettisivuista. Sivujen nopea latautuminen on tutkitusti yksi tärkeimmistä positiiviseen käyttäjäkokemukseen vaikuttavista asioista. Tutkimusten mukaan käyttäjät kyllästyvät odotteluun jo neljässä sekunnissa, jonka jälkeen nämä todennäköisesti poistuvat muualle. Nopeat latausajat takaavat, että käyttäjän tarkkaavaisuus kohdistuu itse sisältöön, eikä esimerkiksi kuvien latautumisen odotteluun. Latautumisajoilla on paljon merkitystä myös hakukoneoptimoinnissa, sillä Google rankaisee hitaita sivuja huonommilla sijoituksilla.

Toimii mobiilisti

Nykypäivänä jo yli puolet nettisivujen näytöistä tapahtuu mobiililaitteilla, joten siksi on ensisijaisen tärkeää että yrityksen sivut toimii hyvin myös mobiilisti. Hyvät sivut on syytä aina tehdä ”responsiivisina” siten että sivut osaa mukautua käyttäjän päätelaitteen ruutukokoon. Myös Google arvostaa enemmän responsiivisia sivuja kuin perinteisiä sivuja. Me Webgurulla teemme kaikki sivut aina responsiivisina.

Tekee sivuilla vierailijoista asiakkaita

Hyville sivuille on myös ominaista, että ne eivät vain houkuttele kävijöitä, vaan tekevät kävijöistä myös yrityksen asiakkaita. Jos esimerkiksi yrityksen sivuilla myydään tuotteita, on toivottavaa että mahdollisimman moni kävijöistä myös ostaisi tuotteen. Sivuilla kävijöiden konvertoimisesta maksaviksi asiakkaiksi käytetään markkinoinnissa yleisesti termiä konversio, johon kannattaa kiinnittää huomioita. Konversiota sivuilla voidaan parantaa erilaisilla tavoilla kuten tarjoamalla parempaa tuotetietoa, alennuksia, kampanjoilla tai vaikkapa chat-mahdollisuuden avulla (henkilökohtainen palvelu).

Tietoa kirjoittajasta
Terve, olen Tuomas eli Webguru ja kirjoitan tänne blogiin aiheista, jotka liittyvät nettisivujen tekemiseen, web-ohjelmointiin, digimarkkinointiin tai hakukoneoptimointiin.