Webguru logo

Olemme apunasi, jos yrityksesi nettisivut tarvitsee hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on työtä, jolla verkkosivusto pyritään saamaan näkymään mahdollisimman hyvin hakukoneissa ja saamaan sitä kautta lisää kävijöitä sivuille.

Miksi kannattaa tehdä hakukoneoptimointia?

Tänä päivänä valtaosa lähes kaikkien sivustojen liikenteestä tulee hakukoneista (Suomessa käytännössä Googlesta) ja jopa yli 80 % kaikkien yritysten asiakkaista (olivat he sitten kuluttajia tai B2B-asiakkaita) aloittavat tuotteen, palvelun tai tiedon etsimisen aina ensimmäisenä hakukoneesta. Hyvin usein asiakkaat myös valitsevat tuotteiden tai palvelun myyjän pelkästään hakukonetulosten ja kotisivuilla vierailujen perusteella – jo ennen ensimmäistäkään yhteydenottoa.

Hakukoneoptimointi on kustannustehokas keino tavoittaa potentiaaliset asiakkaat netissä mainostamisen sijasta. Etenkin pitkällä aikavälillä hakukoneoptimointi tulee huomattavasti edullisemmaksi tavaksi hankkia sivuille kävijöitä kuin mainostaminen. Laadukkaasti tehdyllä hakukoneoptimoinnilla voit saada sivuillesi huomattavasti lisää kävijöitä ja sitä kautta lisätä myyntiä.

Miten hakukoneptimointia tehdään?

Käytännön hakukoneoptimointi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joista jokainen on tärkeässä roolissa:

  • Tekninen hakukoneoptimointi
  • Sisältöjen optimointi (tehdään hakusanatutkimuksen avulla)
  • Linkkien rakentaminen


Tekninen hakukoneoptimointi
tarkoittaa sivujen tekniseen toteutustapaan ja html-merkkaukseen liittyviä asioita. Teknisessä hakukoneoptimoinnissa pyritään löytämään toteutustavasta ongelmakohdat ja kehityskohteet, joista on haittaa hakukonenäkyvyyden kannalta tai joissa voidaan muuten parantaa. Näitä asioita ovat mm. sivujen rakenne, urlit, otsikoiden ja meta-kuvausten oikeaoppinen käyttö, sisäiset linkitykset, latautumisnopeus, mobiiliystävällisyys, merkkausvirheet, tuplasisällöt ja kuvien käyttö.

Sisältöjen optimoinnilla tarkoitetaan sivujen sisältöjen muokkaamista pyrkimyksenä lisätä niiden löydettävyyttä hakukoneissa tietyillä hakusanoilla tai -fraaseilla. Sisältöoptimointia voidaan tehdä myös tuottamalla uusia sivuja (esim. blogiartikkeleita).

Sisältöoptimointi tapahtuu useimmiten hakusanatutkimuksen perusteella. Hakusanatutkimus (tai avainsanatutkimus) tarkoittaa sitä, että selvitetään suosituimpia tai osuvimpia hakusanoja/fraaseja, joita ihmiset käyttävät etsiessään tuotteita tai palveluita, jotka liittyvät yrityksen toimialaan. Hakusanatutkimusta voidaan tehdä Google Keyword Toolin tai Ahrefsin tapaisilla SEO-työkaluilla .

Kun tiedetään tärkeimmät hakusanat, voidaan muokata nykyisiä sivuja tai tehdä uusia sivuja hyödyntäen näitä hakusanoja sivujen otsikoissa ja teksteissä. Hakusanoja voidaan käyttää myös urleissa, meta-kuvaksissa ja kuvatiedostojen nimissä.

Linkkien rakentaminen tarkoittaa sivuston luotettavuuden kasvattamista hankkimalla sivuille ulkoisia linkkejä muilta sivustoilta. Ulkoiset linkit (inbound) ovat tärkeitä, sillä linkit kertovat Googlelle, että sivustosi on todennäköisesti hyödyllinen ja nostavat siis sivustosi arvostusta. Linkkejä kannattaa yrittää hankkia kaikille semmoisille sivustoille, joita Google jo valmiiksi arvostaa (löytyy korkealta Googlesta).

Artikkelissamme ”hakukoneoptimoinnin perusteet” on kerrottu lisää käytännön hakukoneoptimonnista.

Optimoinnin tavoite

Vaikka hakukoneoptimoinnin tavoite onkin korkealla tasolla saada lisää kävijöitä sivuillesi, voidaan matalalla tasolla tehdä myös selvästi konkreettisempia tavoitteita.

Hyvä matalan tason tavoite on usein saada yrityksen sivut näkymään hakutulosten ensimmäisellä sivulla joillain tietyllä hakusanalla tai fraasilla. Esim. jos yrityksesi tarjoaa autonkorjauspalveluita Lahdessa, hyvä tavoite voisi olla saada sivusi näkymään ensimmäisellä sivulla hakufraasilla ”autokorjaamo lahti”. Hakutulosten ensimmäiselle sivuille pääsy on tärkeää, koska ihmiset tekevät valintansa useimmiten täysin hakutulosten kärkipäästä ja vain harva vaivautuu toiselle sivulle. Onnistuessaan tämä toisi todennäköisesti huomattavasti lisää asiakkaita autokorjaamollesi.

Tilaa meiltä asiantuntija-arvio sivuistasi / SEO Audit

Mikäli kiinnostuit hakukoneoptimointipalvelustamme, ehkä helpoin tapa päästä alkuun on tilata meiltä asiantuntija-arvio sivustosi nykytilanteesta. Arvionnissa asiantuntija käy läpi sivustonne ja tekee sille teknisen analyysin sekä lyhyen avainsanatutkimuksen.

Tekninen analyysi tarkoittaa sitä, että käymme läpi sivustosi tekniseen toteutukseen liittyviä asioita ja teemme sinulle raportin löytämistämme haasteista ja kehityskohteista.

Lyhyt avainsanatutkimus tarkoittaa sitä, että tutkimme miten sivustonne löytyy tällä hetkellä Googlesta yleisimmillä hakusanakombinaatioilla. Tutkimuksessa kirjaamme ylös miten yrityksenne sijoittuu hakutuloksissa milläkin hakusanoilla. Tutkimuksen perusteella voimme antaa suosituksia hyvistä avainsanoista ja miten sivuja kannattaisi muokata, jotta ne löytyisi paremmin.

Asiantuntija-arvion lopputuote on yksityiskohtainen raportti, jossa on kerrottu sivujen ongelmakohdat ja haasteet. Lisäksi siinä on annettu selvä lista suosituksista, miten sivuja kannattaa korjata tai parantaa. Asiantuntija-arviota voidaan käyttää tämän jälkeen sivujen kehityssuunnitelmana.

Suosittelijat

Kiinnostaako hakukoneoptimointi?